Події, видатні особистості Коломийщини

А ми тую стрілецькую славу збережемо…/ упоряд. Я. Полатайчук. – Коломия : Вік, 1999. – 414 с.

Андріїв В. Голгофа українського повстанця : на основі записів і листів одного з учасників й організаторів визвольних змагань УПА Василя Якубяка /В. Андріїв. – Коломия : Вік, 2006. – 96 с.

Андріїв В. Партизанські будні: на основі розповідей учасниць визвольних змагань ОУН-УПА / В. Андріїв. – Коломия : ТзОВ Поліграфіст, 2006. – 207 с.

Андрій Чайковський (1857 – 1935). – Коломия : Вік, 2006. – 48 с. – (Творчі особистості Західної України).

Андрій Чайковський. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження. 19 травня 2007 р. – Коломия : Вік, 2008. – 95 с.

Андрусяк М. Брати вогню : документально-художні повісті / М. Андрусяк. – Коломия: Вік, 2004. – 893 с.

Андрусяк М. Брати грому : художньо-документальна повість / М. Андрусяк. – Коломия : Вік, 2001. – 798 с.

Андрусяк М. Командири відділів 21-го (Коломийського) тактичного відтинку УПА «Гуцульщина» : історико-бібліографічне дослідження / М. Андрусяк. – Коломия : Вік, 2005. – 80 с.

Андрусяк М. Ув’язнена скрипка : документальний нарис / М. Андрусяк. – Коломия : Бібліотека Агро, 1992. – 64 с.

Арсенич П. Засновник «Січі» Кирило Трильовський  / П. Арсенич. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 76 с.

Арсак М. Товариство «Братство св. Архистратига Михайла при греко-католицькій церкві парохіальній в Коломиї». – Коломия : Літопис Коломийський, 1993. – 32 с.

Білинкевич І. Іван Франко і Коломия / І. Білинкевич. – Івано-Франківськ : Галичина, 1991. – 24 с.

Васильчук М. Андрій Чайковський : штрихи до портрета на тлі Коломиї / М. Васильчук, Л. Кречковський. – Коломия : Вік. 1994. – 29 с.

Васильчук М. Видавнича Коломия : періодичні та книжкові видання нової доби : Довідник станом на 1 січня 1995 року / М. Васильчук. – Коломия : Вік. 1995. – 47 с.

Васильчук М. Микола Верещинський в контексті національно-культурного відродження у Галичині у першій половині ХІХ ст. / М. Васильчук. – Коломия : Народний дім, 1993. – 24 с.

Васильчук М. Письменство на Коломийщині : друга половина ХVІ ст. – 1939 рік / М.Васильчук. – Коломия : Народний дім, 1993. – 79 с.

Васильчук М. П’ять імен : діячі української культури на Коломийщині / М. Васильчук. – Коломия : Плин, 1995. – 32 с.

Васильчук М. Світочі галицького відродження : Микола Верещинський, Брати Білоуси / М. Васильчук. – Коломия : Вік, 2009. – 64 с. – (Коломийська бібліотека; вип. 3).

Васильчук М. Українська видавнича справа в Коломиї (друга половина ХІХ – ХХ ст.) / М. Васильчук. – Коломия : Вік, 2003. – 240 с.

Видатні люди Коломийщини : на допомогу вчителям української літератури, початкових класів. – Коломия : [б. в.], 1993. – 36 с.

Володимир Кобринський – засновник і директор першого українського музею в Галичині : наукові статті і спомини / упоряд. Б. Ткачук. – Коломия : Вік, 2007. – 87 с.

Глаголюк В.  Українська преса Покуття як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю 20-30-х рр. ХХ ст.: монографія / В. Глаголюк. – Київ : ВЦ Просвіта, 2008. – 224 с.

Глинський В. Щоденник 1916-1920 рр. / упоряд. М. Васильчук / В. Глинський. – Коломия : Вік, 2010. – 112 с. – (Коломийська бібліотека; Вип. 4).

Грабовецький В. Народний полководець Семен Височан / В. Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2001. – 64 с.

Грабовецький В. Олекса Довбуш (1700 – 1745) / В. Грабовецький. – Львів : Світ, 1994. – 272 с.

Гриньків Д. На вістрі перемін : Документально-публіцистичне видання / Д. Гриньків. – Коломия : Вік, 2006. – 124 с.

Делінський І. Авіаполк: вчора і сьогодні : статті / І. Делінський. – Коломия : Вільний голос, 2001. – 50 с.

 Дем’янюк П. Барткова криниця : розповідь про людей підгірського села  Молодятина та події, що відбувалися тут протягом ХХ сторіччя / П. Дем’янюк. – Мукачево : Карпатська вежа, 2006. – 212 с.

Дем’янюк П. Лісова варта : розповідь про лісівників Коломийщини / П. Дем’янюк. – Коломия : Вік, 2006. – 344 с.

Жолобайло Я. ОУН-УПА в Матіївцях / Я. Жолобайло. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2003. – 36 с.

…За волю України : Символічні могили січовим стрільцям, воякам УГА та УПА на Коломийщині / упоряд. М. Васильчук. – Івано-Франківськ : Галичина, 1991. – 32 с.

Звіт Коломийської гімназії  за  1991-92 н.р.  – Коломия : [б. в.], 1991. – 24 с.

Звіт за 2003-2004 навчальний рік. – Коломия : Гімназія ім. М. Грушевського, 2004. – 58 с.

З діяльності д-ра Кирила Трильовського яко посла до ради державної / упоряд. І.Монолатій. – Коломия : музей історії міста Коломиї, 1993. – 16 с.

Коломийська гімназія славна славою своїх вихованців. – Коломия :  Литавра, 1992. – 24 с.

Коломийська гімназія. Ч. 1. – Коломия: Вік, 1997. – 142 с.

Коломийська територіальна організація НРУ «Покуття» 1989-1992 рр. – Коломия : [б. в.], 1993. – 20 с.

Коломийський механіко-технологічний коледж. – Коломия : [б. в.], [б.р.]. – 16 с.

Коломийський політехнічний коледж : сторінки історії: 110 років від школи деревного промислу до політехнічного коледжу / С. Анріїшин, Я. Островський, В. Полоз, П.Чавага. – Коломия : Видавничо-методичний центр КПТК, 2004. – 24 с.

Лицарі рідного краю : січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ ст. / упоряд. І. Монолатій. – Коломия : Вік, 2007. – 310 с.

Літопис Коломийський : ЗУНР / ред. М. Арсак. – Коломия : [б.в.], [б.р.]. – 24 с.

Мандзюк О. Андрій Чайковський. Коломийські сторінки життя і творчості 1919-1935 рр. / О. Мандзюк. – Коломия : Вік, 2000. – 29 с.

Михайло Андрусяк : Бібліографічний покажчик : до 50-річчя з дня народження / упоряд. М. Васильчук. – Коломия : Вік, 2005. – 24 с. – (Література рідного краю).

Монолатій І. Державність, воля, Україна : суспільно-політичний рух і активність населення Коломиї у період Західноукраїнської Народної Республіки / І. Монолатій. – Коломия : Центр Коломиєзнавчих досліджень, 1999. – 90 с.

Монолатій І. Коломия в часи Західноукраїнської Народної Республіки / І. Монолатій. – Коломия : [б. в.], 2000. – 78 с.

Монолатій І. Видавець Яків Оренштайн і проблема міжнаціональних відносин у Галичині / І. Монолатій. – Коломия : Вік, 2003. – 64 с.

Науково-методичний збірник приурочений до 10-ї річниці відкриття спеціальності «Соціальна педагогіка» Коломийського педагогічного коледжу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Вип. 9. – Коломия : КПКПУ, 2007. – 94 с.

Ніньовський В. Відлуння ленінського пекла / В. Ніньовський. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – 142 с.

Повх В. Спомини про Коломийську українську державну гімназію (1935-1944 рр.) / В. Повх. – Коломия : Вік, 2005. – 106 с.

Пронюк Є. Остап Терлецький в ідейній боротьбі в Галичині 70-х років ХІХ ст. / Є.Пронюк. – Київ : Український центр духовної культури, 2006. – 256 с.

Романюк М. Українські часописи Коломиї (1865-1994 рр.) : історико-бібліографічне дослідження / М. Романюк, М. Галушко. – Львів : [б.в.], 1996. – 238 с.

Савчук М. Колумб з Коломиї, або розповідь про те, як 400 років тому коломиєць Іван Богдан першим з України відкрив Америку \ М. Савчук. – Коломия : Вік, 2006. – 64 с.

Савчук М. Тарас Шевченко на землі Коломийській / М. Савчук. – Івано-Франківськ : Галичина, 1991. – 33 с.

Сав’юк М. Кузня знань. 100-ліття Ковалівської школи / М. Сав’юк. – Коломия : Вік, 1997. – 117 с.

Сенюк Б. Непогасне світло: Біографічна повість / Б. Сенюк. – Коломия : Світ, 1993. – 111 с.

Томащук М. Запалала вогнем / М. Томащук. – Коломия: Вік, 2000. – 399 с.

Томащук М. Смертю смерть подолав / М. Томащук. – Коломия : Вік, 2002. – 447 с.

Томащук М. Спалах / М. Томащук. – Коломия : Вік, 2004. – 350 с.

Ужитчак М. У боях і за ґратами : спогади стрільця сотні «Недобитого» / М. Ужитчак. – Коломия : [б.в.], 2008. – 87 с.

Українська видавнича справа в Коломиї (друга половина ХІХ – ХХ ст.). – Коломия: Вік, 2004. – 84 с.

Члени Коломийської станиці братства ОУН-УПА. – [б.в.], [б.р.]. – 24 с.

Шевченко М. Полковник армії УНР / М. Шевченко, Л. Никифорів. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 32 с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *